Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Negativa Tal och potenser, Kappa 8a ht 2016

Skapad 2016-10-04 21:39 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

Negativa tal och potenser, Kappa 8a ht 2015

Att förstå tals betydelse, relationer och storlek är grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik. I det här avsnittet utvidgar vi talområdet så att det också omfattar tal som är mindre än noll, dvs negativa tal. 

Undervisningens innehåll

Vad?

Du får lära dig att tolka, storleksordna och räkna med negativa tal.
Vidare arbetar vi med potenser och du får upptäcka hur oerhört fort något växer när förändringen är exponentiell.
Du får lära dig att tolka och skriva stora och små tal i potensform och göra enkla beräkningar med tal i tiopotensform.

Hur?

Vi kommer dels använda uppgifter i matteboken. Grundkursen följs av kurs 1 (grön) som innehåller lättare uppgifter för dig som tycker att grundkursen är svår, och kurs 2 (röd) för dig som snabbt blir klar och behöver mer utmaningar.
Vi kommer också att arbeta med större uppgifter och laborationer, och i samband med det kommer du i kontakt med datorprogrammet GeoGebra som du använder för att undersöka ett exponentiellt samband.

Annika går igenom de olika momenten och då antecknar du i din bok eller bara följer med, vilket som passar dig bäst.

Matriser

Ma
Bedömning

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om negativa tal och potenser. Du använder dina kunskaper på ett i huvudsak fungerande sätt i sammanhang som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om negativa tal och potenser. Du använder dina kunskaper på relativt väl fungerande sätt i bekanta sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om negativa tal och potenser. Du använder dina kunskaper på ett väl fungerande sätt i nya sammanhang.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder för att tolka potenser och räkna med negativa tal. Du vet hur man gör men det blir fel ibland.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder för att tolka och räkna med negativa tal och potenser. Du vet hur man gör men det blir fel någon gång.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att tolka och räkna med negativa tal och potenser. Du vet hur du ska göra och genomför dina beräkningar med stor säkerhet.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Kommunikation
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt så att det delvis är möjligt att följa tankegångarna.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt så att redovisningen är mestadels klar och tydlig.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och redovisningen är välstrukturerad och tydlig med ett korrekt matematiskt språk.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.

Ma
Planering

Område/undervisning
Grundkurs
Kurs 1
Kurs 2
Övrigt material
Detta måste du minst lära dig
Arbets gärna också med
v 40-42
Negativa tal
52-58
59-60
61-64
- Arbetsblad Negativa tal - Arbetsblad Arbeta med negativa tal
- Storleksordna negativa tal - Addition och subtraktion med negativa tal
- Multiplikation och division med negativa tal
v 43-45
Potenser
66-73
74-76
77-81
- Arbetsblad Potenser
- Tolka potenser - Känna till begreppen potens, exponent och bas - Tolka tal skrivna på grundpotensform - Skriva stora och små tal i grundpotensform
- Räkna med potenser - Räkna med tal skrivna i grundpotensform
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: