Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Text analys

Skapad 2016-10-04 22:35 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Text analys
Grundskola 7 – 9 Modersmål
att kunna jämföra mellan olika texter och analysera!

Innehåll

frågor:

Kunde du läsa texterna?

Förstår du texterna?

Kunde du förstå texten om du inte kunde läsa? om ja Hur?

Visste du om skorpioner innan du läste texten i så fall var har du lärt dig?

Om det inte fanns bild i texten kunde du förstå texten ändå?

Har du förstått texternas budskap?

Om du inte förstått budskapet hur skulle du göra för att förstå innehållet för att fånga budskapet?

Vet du var och en av de texterna tillhör vilken genre?

Om du inte kunde svara på denna frågan vad skulle du göra?

kan man skriva sina åsikter i sina texter?

 

 

Jag kommer och bedöma din förmåga att läsa olika texter genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika textens särdrag.Dessutom kan du utifrån dina egna erfarenheter och referensramar tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

 

   

Uppgifter

 • text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: