Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning 0 - 10

Skapad 2016-10-05 08:05 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola F – 9 Matematik
Vi kommer att arbeta med talområdet 0 - 10.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att

- ha gemensamma genomgångar och diskussioner

- bygga upp och dela upp tal med hjälp av laborativt material (i grupp, par och enskilt)

- jobba med likhetstecknet, addition, subtraktion samt några begrepp som fler, färre, dubbelt, hälften, udda, jämnt, lika och olika

- jobba med skriftliga uppgifter och ipad

- jobba praktiskt på utedagar

- med hjälp av mattespråket redovisa räknehändelser samt olika lösningar på dessa.

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Bedömning

Bedömning sker under arbetets gång.

Jag bedömer din förmåga att

-dela upp tal

-lösa enkla matematiska problem

-förklara hur du tänker kring ett problem.

Du ska förklara begreppen fler, färre, hälften, dubbelt, jämnt, udda lika och olika.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: