Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext & Debattartikel

Skapad 2016-10-05 09:38 i Tanumskolan 7-9 Tanum
En ämnesintegrerad uppgift i So/Sv, där du ska välja en etisk fråga att fördjupa dig i. Arbetet ska utmynna i: Faktatext Debattartikel Källförteckning och källkritiskt resonemang Muntlig presentation i mindre grupper
Grundskola 8 Svenska
En ämnesintegrerad uppgift i So/Sv, där du ska välja en etisk fråga att fördjupa dig i. Arbetet ska utmynna i: Faktatext Debattartikel Källförteckning och källkritiskt resonemang

Innehåll

Uppgift:

Du ska visa att du kan använda dig av de typiska ramarna för texttyperna fakta och debattartikel, att du kan söka information och värdera källorna, samt att du kan anpassa språk efter mottagare.

Du kommer att få tid till arbetet under både SO- och svenskalektionerna.

Konkretiserade mål:

 • Du ska visa att du känner till hur en faktatext respektive debattartikel är uppbyggd.
 • Du ska kunna använda skiljetecken, styckeindelning och citat.
 • Du ska kunna välja relevant information bland olika källor.
 • Du ska kunna föra ett kritiskt resonemang kring dina källor.

Uppgifter

 • Kritisk granskning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Etik och livsfrågor

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Sakprosa texter
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat.
Sammanställningarna innehåller i huvudsak fungerande struktur.
Sammanställningarna innehåller relativt väl fungerande struktur.
Sammanställningarna innehåller väl fungerande struktur.

Söka information från olika källor och värdera dessa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Informationsökning
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
Källkritik
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: