Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa tar form - Handeln skapar rikedom

Skapad 2016-10-05 10:34 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med hur Europa växte fram efter Romarrrikets fall. Hur kom det sig att Europa fick en sådan stor dominans i världen? Vilken roll spelade kyrkan, tekniska uppfinningar, sjöfararna och handeln? Vilket pris fick människorna på andra kontinenter betala för Europas framgång?
Grundskola 7 Historia
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med hur Europa växte fram efter Romarrrikets fall. Hur kom det sig att Europa fick en sådan stor dominans i världen? Vilken roll spelade kyrkan, tekniska uppfinningar, sjöfararna och handeln? Vilket pris fick människorna på andra kontinenter betala för Europas framgång?

Innehåll

Uppgifter

 • Medeltiden

 • So-länkar

 • Medeltiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: