Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans organ och funktion, Biologi VT-17 8an

Skapad 2016-10-05 10:49 i Svärdsjöskolan Falun
När du är 15 år har ditt hjärtat pumpat nästan 50 miljoner liter blod. Du har ätit tonvis med mat och du har tagit 100 miljoner andetag. Din kropp består av ungefär 1 miljon miljarder celler och dina arvsanlag har den sammanlagda längden av 2 meter i varje cell. Mest häpnadsväckande är att ingen människa i hela världen är din lika. Du är helt unik!
Grundskola 8 Biologi
Vi ska börja undersöka människan inuti. Dvs människans organ. Du skall lära dig några viktiga organ i kroppen samt hur de fungerar och varför. Du kommer också få undersöka en del organ praktiskt genom att både titta, se och skära i det.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhälle

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 •   Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Du kommer under vecka 3-11  jobba med kroppens organ. Du kommer läsa viss litteratur, besvara frågor och begrepp, vara med på flertal genomgångar samt en hel del praktiskt som att  dissekera och undersöka hjärta, lungor, njure, lever. 
 • Efter varje lektion kommer du skriva en liten utvärdering där du tänker igenom vad vi gjort på lektionen. Den kommer du läsa igenom nästa lektion, och förhoppningsvis snabbare komma ihåg vad vi arbetar med och komma in i jobbet snabbare. 
 • Du kommer under den sista lektionen varje vecka göra ett litet självtest där du kollar av hur mycket av veckans undervisning du kommer ihåg.

Efter dessa veckor kommer du ha lärt dig:

 • Hur matspjälkningen går till, vilka organ som gör vad och vilka de viktigaste näringsämnena är
 • Lungans funktion och byggnad och dela
 • Hur en muskel och sena är uppbyggd och hur den arbetar
 • Blodets väg genom kroppen och hur de syresätts 
 • Hjärtats delar och funktion
 • Några olika blodgrupper
 • Vad skelettet innehåller och varför det är viktigt att belasta det
 • Njurens funktion och hur de renar blodet

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 •   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Ett skriftligt prov på kroppens organ och funktion.
 • Provet kommer ligga v 11 om inget oförutsägbart händer. 
 • Elsa och Pelle kommer att bedöma detta arbetsområde.
 • Formativ bedömning kommer ske genom unikum efter sportlovet. 
 • Vi kommer även gå igenom provet med alla rätta svar och bedömningar så vi tillsammans kan lära oss hur vi kan bli bättre till nästa gång. 

 

 

 

Matriser

Bi
Matris Biologi

E
C
A
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: