Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

If I were a Briton

Skapad 2016-10-05 11:08 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Vi ska forska om familjeliv och vardag i de delar av världen där engelska språket används.
Grundsärskola 4 – 6 Engelska
Vardag för en jämnårig i någon del av världen där engelska språket används

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Lärområdet ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.

Genom att inleda lärområdet om en film om England, klipp ur Last night och the proms samt att berätta om egna erfarenheter ska vi väcka nyfikenhet att forska och upptäcka.

Innehåll

Familjeliv och vardag i delar av världen där engelska språket används.

Vi kommer att utgå ifrån det som triggar elevernas upptäckarlust.

Bedömning

Elevens förmåga bedöms i såväl början som slutet av lärområdet för att kunna medvetandegöra eleven om den egna utveckling av lärområdet. Utvecklingen bedöms formativt under arbetets gång.

Eleven bedöms mot kunskapskraven vid lärområdets slut samt rent summativt vid terminsslut.

Eleverna ges möjlighet att redovisa för någon eller några klasskamrater för att berätta vad de lärt sig av lärområdet, nya ord och företeelser.

Konkretisering av mål

Eleverna brainstormar först enskilt, sedan i mindre grupper om vad man vet om England. Genom ge glimtar av kanske främmande företeelser kan eleverna själva få sätta ord på vad som är bekant sedan innan och vad som de inte ännu känner till. Eleverna uppmuntras att upptäcka och forska i något av de för dem okända områdena. Sedan kan vi gå tillbaka och se vad de kunde innan lärområdet startades och vad de lärt sig under resans gång.

Arbetssätt

Eleverna ska bli mer förtrogna med att använda modern teknik för kunskapssökande och lärande samt utveckla sin tillit till sin egna förmåga att lära och utforska.

Lärområdet kan kopplas till pågående lärområde i Sv där man arbetar med faktatexter.

Dokumentation

Elevernas självskattning vid lärområdets inledning samt när lärområdet är avslutat utgör en viktig grundstomme i dokumentationen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: