👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP_MUÅR7-9_VI SPELAR INSTRUMENT_INTRODUKTION

Skapad 2016-10-05 12:46 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Musik
Introduktions/repetitionskurs i de instrument som vi i framtiden kommer att arbeta mycket med. Instrumenten är gitarr, piano, bas och trumset. Vi lär oss om ackord/melodi och komp samt instrumentens olika delar.

Innehåll

 VI SPELAR INSTRUMENT - INTRODUKTIONSKURS

I följande arbetsområde ges eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att: (syfte, LGR-11)

  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

 

genom att arbeta med: (centralt innehåll, LGR-11)

  •  Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

 

Bedömning: (kunskapskrav, LGR-11)

 se nedan

 

E

C

A

7-9

7-9

7-9

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

 Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.

 

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

 Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.

 

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

 Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

Begrepp

  • dur
  • moll
  • ackord
  • melodi
  • komp
  • tabulatur