Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema FÄRG

Skapad 2016-10-05 12:52 i Tvets förskola Orust kommun
Förskola
Vi har valt att arbeta med tema färg för att det finns nära oss överallt i vardagen tex. Naturen, Ringblomman, kläder m.m.

Innehåll

Planering höstterminen 2016 Tema- FÄRG
Syfte
Vi har valt att arbeta med färger under hösten utifrån att barnen själva pratat om ett monster som de sett på Ringblomman. Barnen har beskrivit monstret med olika färger. Färger finns överallt i vår närhet och är tydligt för de yngsta att samtala om. Vi utgår ifrån barnens intresse och nyfikenhet för att skapa ett lustfyllt lärande.


Genomförande-Hur?
Vi introducerar vårt tema färg med att det dyker upp fotspår i olika färger på golvet hos oss på Ringblomman, det är från ett, två eller tre monster…


I våra samlingar under tisdagar, onsdagar och torsdagar kommer vårt fokus ligga på vårt tema färg i form av sånger, sagor, figurer och drama.
Tisdagar kommer att vara vår skapande dag i temat då vi kommer att måla genom olika tekniker, fingermålning, munblåsning, kulmålning, sockermålning, måla med kroppen m.m.
Onsdagar kommer att vara vår skogsdag. Vi går till skogen för att träna oss på att gå på ojämn mark, uppför/nerför, upptäcka skogens material och färger, årstidsväxlingar, våra sinnen (smak, hörsel, känsel och lukt).
Torsdagar kommer att vara vår gymnastikdag. Där kommer vi att arbeta med hela vår kropp, genom att springa, hoppa, krypa, hänga, åla, rulla, balansera, kasta boll…
Under våra samlingar är vi alltid tillsammans för att känna gemenskap och glädje i vår grupp. I våra samlingar har vi alltid samma startsång och slutsång för att barnen ska bli trygga i våra rutiner. Här tydliggör vi vilka barn och pedagoger som är här/inte här för att barnen ska känna sig betydelsefulla oavsett om man är på förskolan eller hemma.
Under våra temadagar (tisdagar, onsdagar och torsdagar) kommer vi att dela upp gruppen i mindre grupper. Ibland är det viktigt att få känna sig betydelsefull i en mindre grupp och att få känna sig extra mycket sedd av sina kompisar och pedagoger……
Måndagar och fredagar kommer att innehålla varierande innehåll i både samling och verksamheten…
Våra traditioner på Ringblomman är att vi uppmärksammar våra födelsedagar, så att varje barn får känna sig betydelsefull för en dag. Vi sjunger, hurrar, tar fram glitterburken, födelsedagslammet, pussburken och den lilla speldosan. Katten kommer också fram och vill dela ut en liten födelsedagsråtta.
Jul, påsk och midsommar är också viktiga traditioner som vi kommer att uppmärksamma. Hela december kommer vi att arbeta med vår adventskalender där det kommer att hända spännande saker. Under påsken förvandlas Pia till en påskhöna och vi sjunger passande sånger. Under midsommar plockar vi gemensamma blommor och klär midsommarstången, dansar och sjunger samt äter massor med glass och jordgubbar. I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kultur¬skapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa (Lpfö 98/10).
Vi kommer också att arbeta under terminens gång om hur vi är bra kompisar mot/med varandra.
Sist men inte minst, vi ska ha roligt tillsammans på Ringblomman!
Verktyg
Dokumentation – Unikum, bloggen (Nallebladet) och lärloggen.
Foto – Sätta upp på avdelningens ytor där barnen är, golv och vägg.
Reflektionssamtal med barnen – samtala om och kring färger, form och antal samt monstret under terminens gång i samling, skogen, gymnastiken och i vår vardag.
Barnintervjuer – enskilt och i grupp.


Kopplingar till Läroplanen
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: