Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment

Skapad 2016-10-05 13:45 i Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
På Larverna ska barnen få möta olika sätt att utforska och experimentera, i en rolig och inspirerande miljö där barnen utmanas i naturvetenskap. Vi vill väcka barnens nyfikenhet att upptäcka, utforska, undersöka och uppleva olika fenomen med enkla experiment inom olika områden som fysik, kemi och teknik. De ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för vetenskapliga begrepp och att utveckla sin förmåga att formulera en fråga, reflektera och komma med egna hypoteser och dra egna slutsatser utifrån vad de ser och upplever.

Innehåll

Vårt syfte är

 • att väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik
 • att erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper
 • att utveckla sin nyfikenhet och utforskarlust
 • att utmana barnen i sitt tänkande

 

Vårt mål är..

 • att barnen ska utveckla sitt kunnande om naturvetenskap, teknik, fysik och enkla kemiska processer
 • att utgå ifrån barnens intressen, behov, erfarenheter och åsikter
 • att barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vecka 1

Använda några olika experiment med ägget i fokus på samling i stor grupp samt i smågrupper.

"Krocksäkert ägg" Rulla papper till en strut och fäst med tejp. Lägg i ägget och låt det falla till golvet med spetsen först. Spetsen skrynklas ihop, deformationszon, och ägget kommer klara sig och rulla ur struten. Prata om hur det fungerar vid frontalkrock respektive krock från sidan.

"Äggfallet" Bygga en skyddsanordning till ägget med olika sorters material. Låt anordningen falla från olika sorters höjd och se hur det gått för ägget. Testa från nedervåningen samt från ovanvåningen.

"Ägget med studs" Lägg ett okokt ägg i ett glas med ättika och vatten, låt ligga ett dygn. Den sura ättikan kommer lösa upp skalet men inte hinnan. Hinnan består av protein som inte löses upp av ättika. Testa att studsa ägget. Hur högt kan man släppa ägget utan det går sönder.

Vi dokumenterar genom fotografering och eventuellt filmning.

Barnens tankar skrivs ner.

 

Vecka 2

Experiment om densitet. Vad flyter-vad sjunker?

Experiment i helgrupp. Låda med olika föremål som en pedagog samlat ihop. Ett barn i taget får välja ett föremål och gruppen får ställa hypoteser om vad de tror händer med föremålet när det läggs i vattnet. Barnet som valt föremålet får lägga det i vattnet och tillsammans funderar vi på vad som hände och varför det blev som det blev.

 

Utvärderingar

Vecka 1 Ägg-deformationszon

Experimenten fick utföras i storgrupp. Denna vecka var det ca 15-17 barn. Experimentsamlingarna gick bra. Barnen var intresserade och de flesta deltog med idéer och funderingar. Lite av barnens reflektioner finns dokumenterade i picollage.

Vecka 2 Densitet

Vi hade 16 barn i den första samlingen. Alla som ville fick välja ett föremål att lägga i lådan med vatten. Det blev flera bra diskussioner om vad som de antog skulle hända med föremålen och de hade många förklaringar på varför det blev si eller så. De flesta barn kom med hypoteser och förklaringar.

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: