Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4-6

Skapad 2016-10-05 14:22 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 4 – 5 Bild
Bildplanering åk 4-6

Innehåll

Syfte

Undervisning

 • Du får prova olika tekniker: vattenfärg, oljepastell, trycktekniker och teckning.
 • Du får träna på att skapa bilder, former och hitta kreativa lösningar
 • Du får lära dig mer om olika konstnärer,deras tekniker och bilder.

Bedömningen

 • Se bedömningsmatrisen

Du kan visa dina kunskaper genom att:

 • självständigt skapa bilder och former
 • hitta kreativa lösningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild åk 4-6 Öryhus skola

Bild

1
2
3
4
Kommunicera med bilder,använda egna bilder
Har ingen speciell tanke med bilden. Det är svårt att förstå vad du vill säga med bilden.
Har en tanke med bilden men förklaring behövs.
Vet vad du vill visa med din bild och kan berätta det.
Har en tydlig tanke med din bild och lyckas visa den. Kan berätta om din bild.
Självständighet
Behöver mycket hjälp, inspiration och råd men kommer ändå inte igång med uppgiften.
Behöver stöd för att komma igång.
Tar egna initiativ.
Arbetar självståndigt.
Hantera metoder och tekniker
Visar ovana att hantera material och tekniker.
Är på väg att lära dig hantera material och tekniker.
Kan hantera material och tekniker.
Kan hantera material och tekniker. Kommer med egna förslag på lösningar om problem uppstår.
Konsthistoria
Känner inte till någon konstnär eller något konstverk.
Behöver lära dig mer om konstnärer och konstverk.
Känner till några konstnärer och deras verk.
Har god kännedom om några konstnärer och deras verk.
Samarbete
Är sällan aktiv i gemensamt skapande och vid diskussioner.
Är ibland aktiv i gemensamt skapande och vid diskussioner.
Är aktiv i gemensamt skapande och vid diskussioner.
Är mycket aktiv och drivande i gemensamt skapande och vid diskussioner.
Granska och tolka bilder och former
Visar inget intresse för bildens budskap.
Gör enkla bildtolkningar.
Förstår att bilder kan ha dolda budskap.
Förstår vad bilden säger och hur den kan påverka oss.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: