👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meine Familie - åk 7 ht 2016

Skapad 2016-10-05 15:35 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Några familjer vill träffas och behöver planera vad de ska göra....

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Tre familjer ska träffas, men innan dess behöver de planera vad de ska göra - allt på tyska!

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

* Hur du väljer lämpligt material, texter och tal ur olika medier för att använda i din framställning.

* Hur du formulerar dig muntligt på tyska. (presenterar dig och din familj)

* Hur du använder dig av strategier för att lösa ev problem och för att förbättra framställningen.

* Hur du formulerar dig skriftligt på tyska. 

* Hur du kan kommunicera på tyska (skriva meddelande).

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi jobbar med området v 39-43. Du ingår i en familj och ni kommer att få en del uppgifter som ni löser enskilt och tillsammans i familjen. Familjerna presenterar sig för varandra på tisdag den 25 eller tors den 27/10. 

Matriser

M2
Meine Familie

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
Hitta fakta till redovisningen (lärobok, internet)
Till din uppgiften kan du välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din redovisning.
Till din uppgift kan du välja bland texter och talat språk en enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din redovisning.
Till din uppgift kan du välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din redovisning.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Kunna presentera sig själv och sin familj
I din muntliga framställning kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I din muntliga framställning kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I din muntliga framställning kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
Kunna använda sig av strategier för att göra sig förstådd
Du kan dessutom välja och använda dig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan dessutom välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan dessutom välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Kunna göra sig förstådd i skrift (presentera en webbsida)
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Kunna göra sig förstådd i skriftlig kommunikation (skriva ett meddelande)
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.