Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4A

Skapad 2016-10-05 15:38 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Bedömningsmatris för Matte Borgen 4A
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med MatteBorgen 4A - här följer en planering för höstterminen.

Innehåll

LÄRANDEMÅL

Du skall utveckla din förmåga att:

 • kunna läsa av tal och sätta ut tal på en tallinje
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift inom multiplikation och division
 • kunna använda addititon och subtraktion inom talområdet 0-10 000
 • kunna använda olika begrepp inom geometri
 • kunna läs av och rita olika diagram

Hur ska du utveckla dina förmågor?

Undervisning

 • du kommer att få lyssna på genomgångar samt träna genomgångna begrepp och moment.
 • du kommer att få arbeta med läromedlet MATTTEBORGEN 4A
 • du får möjlighet att använda konkret material.
 • du diskuterar matematiska uppgifter i grupp och i klass.
 • du får bekanta dig med matematikspel och program på lärplatta.

Du kommer att visa dina förmågor genom:

 • att vara aktiv under lektionerna
 • delta i diskussioner
 • skriftliga prov och läxförhör

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrrån din förmåga att:

 • använda ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • lösa enkla problem i en textuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matte Borgen 4A

Kapitel 1 Taluppfattning

Otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Förstår vårt talsystem
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kunna ordna tal efter storlek
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper

Kapitel 2 Addition och subtraktion

Otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Veta hur likhetstecknet används
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper

Kapitel 3 Geometri

Otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kunna mäta och rita sträckor
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kunna växla mellan olika längdenheter
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kunna räkna ut figurers omkrets
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper

Kapitel 4 Multiplikation och division

Otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Förstå hur addition och multiplikation hör ihop
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal t.ex. 5*60, 5*600
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kunna multiplicera tal som 3*47, 2*536
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Förstå hur multiplikation och division hänger ihop
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kunna använda kort division t.ex, 84 delat med 4, 396 delat med 3
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper

Kapitel 5 tabeller och diagram

Otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Hämta fakta ur tabeller
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Ordna fakta i en tabell
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Läsa av och förstå stapeldiagram
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Göra en avpricknings-tabell
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Rita stapeldiagram
otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: