Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 6

Skapad 2016-10-05 16:24 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Matteborgen 6a Kap 1 taluppfattning
Grundskola 6 Matematik

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med decimaltal. Den största nyheten i åk 6 är att vi nu också fokuserar på tusendelar. Decimaltal är bra att kunna använda när du mäter istället för att skriva 2 m och 4 dm kommer du att kunna skriva 2,4 m. Du kommer också förstå hur små tidsskillnader det egentligen är vid ett hundrameterslopp.

Innehåll

Mål med undervisningen

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp samt utvecklar matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang
Eleverna ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier och metoder. Eleverna ska även utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. 

Det här ska vi göra

 • Ha tydliga genomgångar där du får lära dig mer och får hjälp med strategier och metoder.
 • Arbeta individuellt i Matteborgen.
 • Öva begreppen heltal, decimaltal och decimaltecken.
 • Använda olika tallinjer för att visualisera talsorterna.
 • Öva dina kunskaper i olika program och spel som Bingel och Nomp.
 • Träna problemlösning kopplat till decimaltal. 

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:
 • Förstå positionssystemet av tal i decimalform.
 • Förstå varför vi använder decimaler.
 • Göra överslagsräkningar med decimaltal.
 • Kunna multiplicera decimaltal med 10, 100 och 1000.
 • Kunna dividera decimaltal med 10, 100 och 1000.
 • Kunna räkna med kort division.
 • Omvandla decimaler mellan olika enheter m, dm och cm.
 • Vara delaktiga i samtal och diskussioner på lektionerna.
 • Visa hur du resonerar för att räkna ut matematiska problem.

Uppgifter

 • Matteläxa v.41-42

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Decimaltal 2

Jag känner mig:

osäker
ganska säker
säker
Skriva 7 hela, 5 tiondelar och 9 hundradelar som ett decimaltal.
Räkna 0,34 + 4,003
Göra om centimeter till meter ex. 4 cm = 0,04 m
Göra om milimeter till meter ex.55 mm= 0,055 m
Tala om vilket av talen 5,14 eller 5,2 som är störst
Läsa av en tallinje
Göra en uppställning med decimaler i addition, t.ex. 2,654 + 9,12
Räkna multiplikation med 10, 100 och 1000 ex. 5,67 x 100= 567,0
Räkna division med 10, 100 och 1000 ex 3,45/10 = 0.345
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: