Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vildmarksäventyret/ No åk 2-3, HT-16

Skapad 2016-10-05 16:34 i Freinetskolan Mimer Freinet
Växter i närmiljön och årstiderna.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Du lär dig mer om växter i närmiljön och hur naturen förändras under årstiderna.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Se kopplingarna till läroplanen nedan.

Arbetssätt, arbetsformer

 • Utflykt till Riddersholm
 • Besöka naturen runt skolan och ta reda på vilka växter som finns.
 • Titta på filmer om årstiderna och samtalar och skriver om årstiderna.
 • Artkunskap. Vi tränar på vanliga växters namn på olika sätt. 
 • Skriva miljöbeskrivningar där fakta vävs in i texten.
 • Sokratiskt samtal om naturen.
 • Prata om hur kompostering fungerar och titta på en enkel maskkompost.

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att se samband mellan årstider och förändringar i naturen.
 • Förmågan att beskriva förändringar i naturen muntligt och skriftligt.
 • Förmågan att kunna samtala om upplevelser i naturen och skönlitterära upplevels 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NO: Biologi - Djur och växter i närmiljön

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Trädarter
Jag kan namnet på ett träd då jag sett dess löv eller knopp.
Jag kan namnet på ett par träd då jag sett dess löv eller knopp.
Jag kan namnet på flera träd då jag sett dess löv eller knopp.
Trädets delar
Jag har hört talats om att ett träd har olika delar.
Jag kan namnge två av trädets delar. Jag kan förklara något om en av trädets delar.
Jag kan namnge alla eller flertalet av trädets delar samt förklara någon dels funktion.
Andra växter
Jag känner igen några få växter och kan namnet på växterna.
Jag känner igen flera växter och vet vad de heter.
Jag känner igen många växter och vet vad de heter samt kan göra en enklare jämförelse av två av dem.
Ny aspekt
Näringskedjor
Jag kan delvis förklara vad en näringskedja är.
Jag kan ge exempel på en näringskedja och förstår vad en näringskedja är.
Jag kan ge exempel på flera näringskedjor och förstår vad en näringskedja är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: