Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FÖRR I TIDEN

Skapad 2016-10-05 20:53 i Heby skola F-6 Heby
Ett tema i SO om förr i tiden.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Teknik Svenska
Hur såg det ut för ungefär 100 år sedan? Hur bodde man? Hur levde man och av vad? Vad hade man på sig? Vad åt man? Hur lekte man? Hur var det i skolan? Under en period ska vi arbeta med temat "Livet förr och nu". Vi kommer också att titta på vår hembygd Heby ur ett 100-årsperspektiv: Vad var typiskt just för vår närmiljö och vad har förändrats?

Innehåll

Till dig som elev:

Många av er har en bra bild av hur det såg ut för en sådär 100 år sedan. Ni har sett och läst Astrid Lindgrens böcker illustrerade av både Ilon Wikland och Björn Berg. Många av Astrids böcker är ju också filmatiserade och man får en god bild av hur människor levde och verkade. Vi ska också läsa en del av Elsa Beskows bilderböcker och jämföra då och nu. Vi kommer nu att försöka hitta ännu mer kunskap om hur det fungerade på den tiden.

Du kommer att med hjälp av berättelser, studiebesök, böcker och film att få lära dig mer om hur man levde för ungefär 100 år sedan. Du kommer bland annat att få se hur och varför husen såg ut som de gör, och även göra studiebesök i hembygdsgården. Du kommer att få lära dig mer om vilka kläder man använde och vad de var tillverkade av och även att karda ull och prova på att spinna och tova ullen. Du kommer att få veta mer om vad man åt och en del om hur man tillverkade/lagade en del av maten. Du kommer att få lära vilka lekar barnen lekte och du kommer också att få insikt i hur det var att gå i skolan för 100 år sedan.

Du kommer också att få lära dig något om vad människorna i din hembygd har arbetat med och levt av, och göra studiebesök på tegelbruks-muséet.

Arbetsområdet

Vi ska lära oss detta för att bli nyfikna på mer historia och hur vi genom att lyssna, se, läsa och uppleva olika miljöer kan få en insikt i historien och hur den påverkar nutiden och framtiden. Vi ska också arbeta med detta område för att få läsa böcker från olika tider, fundera och få insikt i skillnader nu och förr.

Mål

Du ska:

 • kunna göra någon jämförelse mellan livet förr och nu,
 • kunna berätta något om skolan förr i tiden,
 • kunna berätta hur man bodde, klädde sig och levde sina liv,
 • kunna berätta något om vad och hur man åt,
 • kunna berätta om arbete och möjligheter till inkomst i närmiljön
 • känna till hur en tidslinje fungerar och vad dåtid, nutid och framtid betyder
 • känna till några uppfinningar 

Arbetssätt

Vi ska tillsammans:

 • göra en tankekarta om vad vi redan kan om Förr i tiden,
 • använda en tidslinje för att titta på hur lång tid 100 år är och hur mycket som uppfunnits och utvecklats sedan dess,
 • samtala om barns liv för 100 år sedan genom olika berättelser, 
 • titta på foton och film som visar hur livet och skolan såg ut för ca 100 år sedan,
 • arbeta med ull, prova på att spinna och tova
 • baka ett enkelt bröd och kärna smör
 • skriva faktatexter, berättelser och rita bilder till,
 • intervjua en äldre släkting/familj eller bekant,
 • avsluta med en ny tankekarta för att jämföra med den tidigare och se om vi lärt oss något mer.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • göra jämförelser om livet och skolan för 100 år sedan till idag med ord och/eller bild,
 • ge exempel på hur människor levde förr i tiden,
 • ge exempel på boende, kläder och mat
 • kunna berätta om innehållet i några av de böcker som vi lånat och läst,
 • berätta om några uppfinningar från 100 år sedan och framåt,
 • använda en tidslinje och känna till vad dåtid, nutid och framtid betyder.

Reflektion

Vad har du lärt dig?

Vad har du gjort som du är nöjd och stolt över?

Vad tyckte du var roligast att lära dig?

Kan vi förbättra något så man lär sig på ett enklare sätt?

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: