Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 16 Romarriket, medeltid och renässans Hi åk 8 Asv

Skapad 2016-10-05 20:55 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Historia

Innehåll

     Romartid, medeltid och renässans.

Mål för elev

         

Du ska ha grundläggande kunskaper om de olika epokerna.

Du ska kunna resonera kring hur olika personer/händelser och framsteg har påverkat historien och hur dessa kan tolkas på olika sätt samt.

Du ska kunna använda historiska begrepp och källkritisk metod.

Innehåll

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Hur historia används och historiska begrepp

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

• Några historiska begrepp, till exempel antiken, medeltiden samt olika syn på deras betydelser.

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar som ger grundläggande fakta.

Ni kommer att arbeta med uppgifter i par eller i grupp där ni tränar på att bearbeta texter  sammanfatta hur olika orsaker samverkar och förstärker varandra.

Under lektionerna arbetar vi med övningar i källkritik och resonerar om hur olika historien och händelser kan tolkas och användas.

Området avslutas med ett förhör.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

  • att använda dina kunskaper för att föra självständiga resonemang om orsaker och konsekvenser,
  • använda historiska begrepp och kunna resonera kring hur vi delar in historien i olika epoker.

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

Kursplanemål

Bedömningen avser din förmåga att:

  • att använda dina kunskaper för att föra självständiga resonemang om orsaker och konsekvenser,
  • använda historiska begrepp och kunna resonera kring hur vi delar in historien i olika epoker.

 

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

 

Matriser

Hi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och förklara samband
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Exempel: Du kan berätta om upptäckare och visa hur detta ledde till att nya varor t ex potatisen kom till Europa. Du utvecklar inte orsaker och följder.
Eleven har goda kunskaper om histo riskaförhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Exempel: Du kan berätta om olika upptäckare och hur dessa upptäckter på olika sätt påverkade både Europa och andra kontinenter. T ex hur handel skapade människojakt i Afrika och sjukdomar och misär i Sydamerika medan rikedomar växte i Europas handelsbolag. Du använder ofta ord som ”det berodde på” , ”orsaken till”, ”på grund av” osv...
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Exempel: Du beskriver hur olika orsaker påverkade en händelse och de i sin tur påverkar oss idag. Du ger exempel på hur denna påverkan ser ut. ”Ännu i dag påverkas vi av upptäckarna t ex är kristendom den dominerande religionen, engelska och spanska är språk som har störst spridning. I Afrika, söder om Sahara, lider man av fattigdom som ett resultat av handel och kolonisering.”
Använda begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Exempel: Du kan förklara begrepp. ”Renässans är en period (kring 1400-1500-talet) då man önskade att återskapa delar av den antika kulturen”.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Exempel: Du kan sätta begreppet i ett sammanhang. ”Renässansen kallas den period som avslutar medeltiden. Under renässansen stimuleras människans fria tänkande detta ledde till många upptäckter och uppfinningar. ”
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Exempel: Du kan använda begreppen i tal och skrift. Du ställer t ex frågor som: ”Kan man säga att renässansen är grogrunden för upplysningen? Leonardo da Vinci anses vara en typisk renässansmänniska men hur är det med Shakespeare? Var renässansen en förutsättning för reformationen?”
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: