Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikprojekt.Sverige 2050.Lös transportproblem!

Skapad 2016-10-06 08:50 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 6 – 7
Under höstterminen jobbar vi med att Lösa transportproblemet Sverige 2050.

Innehåll

 

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Tk
   Utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tekniska frågor
 • Tk
   Utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen
 • Tk
   Utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och praktisk handling
 • Tk
   Utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika teknikval

Konkretisering av mål

Du ska under detta arbetsområdet utveckla kunskap om

 • Vad teknik är och drivkrafterna bakom tekniken
 • Hur olika transportmedel påverkar vår miljö
 • Vad vi kan göra för att förbättra transporternas påverkan på vår miljö
 • Säkerhetsaspekten 
 • Användarvänlighet(människor har olika behov-mångfald,ålder)
 • Syfte med transporten,vart är du/ni på väg.

Innehåll och lektionsarbete

Vi kommer under höstterminen terminen arbeta mot mål inom ämnet teknik. Vi kommer börja med att reda ut vad teknik är och drivkrafterna bakom tekniken. Vi ska därefter titta på olika transportmedel och undersöka vilket typ av bränsle dessa drivs med och vilka effekter detta får på vår miljö.  Därefter ska vi göra en analys där vi undersöker elevernas arbete.  Arbetet redovisas enskilt av varje elev som ett eget skriftligt arbete. eleverna kommer arbeta med uppgifterna under lektionstid.

Bedömning

Bedömning kommer ske mvd utgångspunkt från nedanstående matris:

Bedömningsmatriser

NoTkL

Innehåll

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
 
Du har följt instruktionerna. Du har ett enkelt innehåll. Enkel layout. Du har skrivit med egna ord.
Du har följt instruktionerna. Ditt innehåll är intressant och läsvärt. Du har använt flera källor. Snygg layout.
Du har följt instruktionerna. Ditt innehåll är mycket intressant att läsa och det väcker nyfikenhet. Tilltalande och välarbetad layout där bild och text harmoniserar.

Fakta och förståelse (grundkunskaper)

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Att förstå och använda nya begrepp.
 
Du förstår några av de nya begrepp på detta avsnitt.
Du förstår de flesta nya begrepp på detta avsnitt.
Du förstår alla nya begrepp på detta avsnitt.

Analys och reflektion

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Kunna göra en undersökning om transportmedel och transporter och se fördelar och nackdelar med dessa.
 
Du till viss del och med lärarens hjälp göra en analys/undersökning där du kan reflektera över styrkor och svagheter i olika teorier.
Du kan göra en analys/undersökning på egen hand. Du kan reflektera över styrkor och svagheter i olika teorier.
Du kan göra en analys/undersökning på egen hand. Du kan reflektera över styrkor och svagheter i olika teorier utifrån flera olika vetenskapliga synvinklar.

Syntes och värdering

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Kunna analysera och lösa problem av olika sort.
 
Du kan till viss del bedöma fakta, analysera och kombinera dessa för att hitta några lösningar på problem
Du kan analysera, värdera och bedöma fakta och information samt kombinera dessa för att se nya lösningar på problem.
Du kan med säkerhet och i ett större perspektiv analysera, värdera och bedöma fakta och information samt kombinera dessa för att se nya lösningar på problem. Du kan motivera ditt ställningstagande.
 
 

Hjälp för denna sida

 
 

Om Unikum

Sveriges största webbtjänst för samarbete kring mål, planer och kvalitet i förskola och skola.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: