Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik HT 2016 åk 5

Skapad 2016-10-06 09:42 i Ljungviksskolan Lerum
Vad är egentligen teknik?
Grundskola 5 Teknik Fysik
Vad är teknik? Hur kan vi göra saker stabila och hur är dessa uppbyggda? Hela tiden omger vi oss med olika tekniska finesser som underlättar vardagen för fram för allt människan. I alla tider har vi använt tekniska hjälpmedel. Några av de tidigaste mest använda uppfinningarna brukar kallas för enkla mekanismer. Att kunna förstå hur saker och ting är konstruerade för att kunna tåla påfrestningar, tryck och tyngder är viktigt för se hur världen är uppbyggd runt omkring oss.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förmågan att:

* Förstå vad som kan vara teknik.
* Tänka kring vad tekniken har gjort för människan.
* Ta reda på hur olika saker har förändrats genom åren.
* Ta reda på vad som krävs för att olika konstruktioner ska ha en hög hållfasthet
* Använda ämnes-specifika ord.

 

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att...

* samtala om teknik.
* använda dig av ämnesspecifika ord.
* dokumentera arbetsprocesser.
* resonera kring tekniska system.

*konstruera med hjälp av lego och kaplastavar

*bygga broar

Detta gör jag genom att...

* lyssna på på dig under diskussioner, samtal och aktiviteter.
* läsa de texter och dokumentationer du gör.

Undervisning och arbetsformer

Detta är ett 3 heldagars projekt måndag till onsdag. 

* arbeta tillsammans genom samtal, diskussioner.
* arbeta både enskilt och i mindre grupper.
* bygga och konstruera med olika material.
* ta reda på hur saker har förändrats över tid och efter behov.
* undersöka på olika stationer hållfasthet
*  bygga svenska broar i olika material.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
Teknik HT åk 5

Ämnesspecifika ord och begrepp

 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Att använda ämnesspecifika ord och begrepp.
Med hjälp av stöd har du förmågan att använda ord och begrepp som vi tillsammans samtalat om i teknik.
Du har förmågan att självständigt använda enstaka ämnesspecifika ord och begrepp i både samtal och dokumentationer.
Du har förmågan att självständigt använda flera ämnesspecifika ord och begrepp i både samtal och dokumentationer.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

 • Tk  4-6   Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Att resonera kring hur föremål eller tekniska system förändrats över tid.
Du kan med stöd föra enkla resonemang kring hur något föremål eller tekniskt system har förändrats över tid.
Du kan föra enkla resonemang kring hur några föremål eller tekniska system har förändrats över tid och någon fördel eller nackdel med detta.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: