Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä o metallslöjd åk7-9

Skapad 2016-10-06 09:58 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Slöjd
I åk 7-9 lägger vi fokus på att planera,ha egen design, genomföra och utvärdera arbetsområden.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

 • Du ska få lära dig att planera ditt arbete på olika sätt. Till exempel hur man tillverkar en mall eller använder andra hjälpmedel.
 • Hur man använder olika verktyg och olika tekniker, även namn på dem.
 • Olika material och deras egenskaper.
 • Repetera säkerheten vid användandet av maskiner och verktyg.
 • Hur vi utvärdera när arbetsområdet är klart.

Bedömning

Jag bedömer:
 • din förmåga att göra en planering
 • din förmåga att förstå instruktioner
 • din förmåga att formge och designa
 • din förmåga att använda olika verktyg och hantverkstekniker
 • din förmåga att utvärdera arbetet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Bedömning och utvecklingsmatris i slöjd år 7-9

Läraren kommer att fylla i de fält som passar bäst in på dig.

Det här behöver förbättras
Du arbetar på ett enkelt sätt
Du arbetar på ett utvecklat sätt
Du arbetar på ett välutvecklat sätt
Planering av arbete
Jag arbetar efter min lärares planering
Jag gör min planering med hjälp av läraren
Jag klarar att göra en planering som till största delen går att följa
Jag klarar att göra en planering som går att följa från början till slut
Instruktioner
Jag har svårt att ta till mig instruktioner. Jag behöver att någon visar mig praktiskt igen efter genomgången
Jag kan ta till mig instruktioner, eventuellt att någon visar mig praktiskt igen efter genomgången.
Jag behöver något stöd efter muntliga och skriftliga samt praktiska genomgångar.
Jag förstår direkt vid muntliga och skriftliga samt praktiska genomgångar.
Problemlösning
Jag behöver träna mig på att inte ge upp för lätt vid motgång.
Jag hittar lösningar med hjälp av lärare och kan sedan med stöd genomföra uppgiften.
Jag kommer med egna idéer till lösningar som vi hjälps åt att få att fungera.
Jag väljer egna lösningar efter tidigare erfarenheter och kan sedan genomföra uppgiften.
Handverktyg,redskap och maskiner
Jag behöver träna mycket på att använda redskap, verktyg och maskiner.
Jag använder redskap, verktyg och maskiner med stöd av lärare.
Jag använder redskap, verktyg och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag använder redskap, verktyg och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
Formgivning
Jag behöver mycket hjälp vid formgivning.
Jag formger på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt.
Jag formger på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt.
Jag formger på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt.
Dokumentation
Min dokumentation är bristfällig vad det gäller arbetsinsats och hur den påverkat kvalitén. Jag använder inte de grundläggande slöjdbegreppen.
Jag har till viss del dokumenterat min arbetsinsats utan att berätta hur den har påverkat kvalitén. Jag använder vissa grundläggande slöjdbegrepp.
Jag har dokumenterat min arbetsinsats och beskrivit hur den har påverkat kvalitén. Jag använder grundläggande slöjdbegrepp.
Jag har på ett utförligt sätt dokumenterat min arbetsinsats och beskrivit hur den har påverkat kvalitén. Jag använder slöjdbegrepp på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: