Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund/socialtsamspel

Skapad 2016-10-06 10:33 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Barngruppen ska bli trygg

Öka barnens medvetenhet kring empati och ansvar

Öka förståelsen för varandras styrkor och olikheter

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi har inskolat två barn ,detta har bidragit till att vi kunnat starta upp vårt pedagogiska arbete tidigt på terminen. Barngruppen har en trygg bas.

  • Vi använder oss av kompisböckerna som skrivits av Linda Palm. Böckerna grundar sig i FN:s barnkonvention och tar upp dilemman i barnens vardag. Vi läser böckerna på uppevilor och i våra "microläsgrupper" under en vecka eller två. Sedan arbetar vi praktiskt utifrån bokens innehåll. Vi arbetar skapande , med samarbetsövningar,stoppljustekniken, veckans kompis där barnen lyfter varandra på ett positivt sätt, lekar, städdocka ,reflektioner och dialoger tillsammans md barnen om deras tankar kring sin vardag. Vi jobbar aktivt med Stopptecken och stoppljustekniken i barngruppen.

För oss är det viktigt att barnen ges tid att komma till tals i alla dagliga situationer. Att miljön är  tillåtande och otvungen. I möjligaste mån låter vi barnens lek få fortlöpa  över tid, att ej avbryta exempelvis för städning utan förberedelse och att leken kan sparas.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Barnen blir lyssnade på och kommer med egna tankar idéer och förslag som vi spinner vidare på. Vårt värdegrundsarbete tar ofta sidospår utifrån barnens tankar.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Början på November

Hur gick det? Barngruppen är trygg och har en stor förståelse för varandra olikheter och behov. Vi har tillsammans med barnen hittat strategier för att hantera sina känslor.Mycket samtal kring att man lär sig saker olika fort om det så handlar om att rita gubbar, gå, cykla eller vara en bra kompis. Man måste hela tiden  påminna varandra om det där. Vi ger barnen mycket tid att uttrycka sina känslor och tankrar.Att hjälpa varandra att hitta lösningar på dilemman. Vårt gemensamma ansvar för att vi har det bra tillsammans på Vallmon. Vad behöver vi för att att må bra?

Vad fungerade/fungerade inte? Barnen är vetgiriga och intresserade av att prata om dom här sakerna. I våra smågrupper delar barnen gärna med sig av erfarenheter till varandra. Vi ser en stor empati  och hjälpsamhet för varandra i barngruppen. Det vi tycker är svårt är ibland att hitta tillfällen för dom barnen som ev. Är frånvarande att få kontinuiteten .Hur går vi vidare? Vi arbetar vidare med kompisböckerna och dess olika teman.Vi kommer arbeta mer med "vad får oss att må bra", turtagning och samarbete och känslor. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: