Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden och vikingatiden åk 4

Skapad 2016-10-06 10:54 i Junibackens skola Ludvika
Arbetsområde kring forntiden och vikingatiden och hur människors liv förändrades över tid.
Grundskola 4 – 6 Historia SO (år 1-3)

Hur levde man för länge sedan i vår del av världen.? Hur kan man veta någonting om tiden för väldigt länge sedan? Vad hade man för kläder? Vad åt man för mat och hur begravde man de döda? Hur såg husen ut? Detta är bla. saker du skall jobba med och ta reda på under arbetets gång.

Innehåll

Arbetssätt och redovisningsform

Vi ska titta på filmer, läsa texter och svara på frågor, lyssna på berättelser och resonera.

Visa din kunskap - Bedömning

Vad du ska kunna efter temat:

Du ska kunna berätta hur man levde under stenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden.
Du ska kunna resonera kring hur människors liv förändrades
t ex genom att människorna började odla marken,                                                    
Du ska kunna beskriva vad man kan få veta av arkeologiska fynd.

 

Bedömning:

Du kommer bli fortlöpande bedömd på ditt arbete kring temat och
hur väl du kan resonera kring historiska skeenden i tal , text och bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6

Matriser

Hi SO
Forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historiska förhållanden
Du känner till stenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden och kan berätta lite om hur människor levde.
Du har goda kunskaper om hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern ,järnåldern och vikingatiden.
Du har mycket goda kunskaper om hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden.
Historiska skeenden
Du kan resonera enkelt kring hur människors liv förändrades av olika samhällsförändringar, uppfinningar eller människors handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människors liv förändrades av olika samhällsförändringar,uppfinningar eller människors handlingar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människors liv förändrades av olika samhällsförändringar,uppfinningar eller människors handlingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: