Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att berätta... (åk 2)

Skapad 2016-10-06 11:25 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F – 3 Modersmål
Eleverna är nya för mig och för varandra. Tillfället ges att arbeta med tankar och känslor om omvärlden och att arbeta med olika slags berättandetexter.

Innehåll

v36. Eleven tittar på filmen "Lambs" och reflekterar över vad som händer: https://www.youtube.com/watch?v=9Hq9rf0XgrI. Eleverna uppmuntras att dra slutsatser och stöds med ord och begrepp.

v37. Filmen visas igen och eleverna ombeds fundera om vad som händer i filmen när det gäller djurens förhållande och förhållningssätt. Eleven får fundera om det finns skillnader mellan olika länder och om det är okej att göra något i Sverige som inte är okej i ett annat land.

v 38- upprepning av v.37 (eleverna går om varandra).

v39-Läraren frågar vad eleven gillar och om eleven gillar vissa slags berättelser mer än andra.  Läraren berättar att vi ska titta på inledning av en film (4 minuter) där någon reser till ett annat land. (Mr Benn - The red knight)  Eleven ombeds återberätta och kommentera filmen.

v40- Fortsatt arbete med filmen- kan eleven skriva ord om vad de associerar till om drakar? Utrymme för eleven att bekanta sig med andra i klassen: Lyssna, tala och samtala.

v41-43: Eleven ombeds göra en bildserie om Mr Benn och berättar muntligt om filmen - 6 scener. Skapar ordbank på en whiteboard skrift.

Läraren gör koppling till goldilocks att det är en berättelse- läs den tillsammans. Arbeta med att ta fram en gemensam text om Mr Benn filmen.

v-45: Eventuellt med bildstöd eleven får skriva en egen berättelse, eller återberättar en film i skrift.   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Att berätta... (åk 2)

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läs och skriv
Eleven kan tillämpa några stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Eleven kan skriva några ord som stödjer en återberättelse av en saga.
Eleven kan tillämpa stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Eleven kan skriva ord som stödjer en återberättelse av en saga.
Eleven kan tillämpa stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Eleven kan skriva korta meningar som stödjer en återberättelse av en saga.
Tala, lyssna och samtala
Eleven gör sig förstådd. Eleven kan föra ett enkelt samtal om en film som de har sett i klassen och om andra sagor eller film de har sett. Eleven kan ge enkel uttryck för sina känslor.
Eleven gör sig förstådd. Eleven kan föra ett samtal om en film som de har sett i klassen och om andra sagor eller film de har sett. Eleven kan ge uttryck för sina känslor.
Eleven gör sig förstådd utan hinder. Eleven kan föra ett utvecklat samtal om en film som de har sett i klassen och om andra sagor eller film de har sett. Eleven kan ge uttryck för sina känslor.
Kultur och samhälle
Eleven kan berätta om skillnader i kultur och tradition mellan olika länder.
Eleven kan berätta och reflektera om skillnader i kultur och tradition mellan olika länder,
Eleven kan berätta och reflektera över skillnader i kultur och tradition mellan olika länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: