Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Un Week-end à Paris

Skapad 2016-10-06 13:42 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Arbetsområde med övningar i "turistfranska".
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi låtsas att vi reser till Paris! Lös uppdragen längs med vägen. Svara på separat papper och var utförliga i era svar. Bonne chance!

Uppgifter

  • Un voyage en France

Matriser

M2
Moderna Språk Matris, Hedeskolan 7-9 HT-12

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
Eleven kan förstå en mindre del av innehållet i enklare texter.
Eleven kan förstå ord och enkla fraser i korta, enkla, texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven kan också använda sig av någon strategi vid läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier vid läsning.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven kan också välja och använda sig av olika strategier vid läsning, på ett effektivt sätt.
Lyssna/Höra
Eleven kan förstå en mindre del av innehållet i enklare, talat språk.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt, talat språk. Eleven kan också använda sig av någon strategi vid lyssning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven kan också i viss utsträckning använda sig av strategier vid lyssning.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven kan också använda sig av olika strategier vid lyssning på ett effektivt sätt. .
Skriva
I olika skriftliga uppgifter kan eleven formulera sig till mindre del. Textens innehåll är inte tillräckligt utvecklat. Eleven kan till en mindre del använda sig av språkliga strategier.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt. Eleven kan redogöra för och kommentera innehållet i enkla texter om vardagliga ämnen. Eleven kan välja att använda någon strategi och göra enkla förbättringar av texten.
I olika skriftliga uppgifter kan eleven till viss del formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven kan även formulera sig med viss säkerhet och anpassar texten till syftet i olika skrivsituationer. Eleven kan till viss del använda sig av språkliga strategier som förbättrar sin text genom att bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna texten.
I olika skriftliga uppgifter kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven kan även formulera sig med säkerhet och anpassar texten väl till syftet i olika skrivsituationer. Eleven kan använda sig av språkliga strategier för att utveckla och förbättra sin text.
Tala/Samtala/Presentera
I muntliga situationer uttrycker sig eleven bristfälligt. Innehållet är inte tillräckligt utvecklat.
I muntliga situationer kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord, fraser och meningar.
I muntliga situationer kan eleven uttrycka sig tydligt och enkelt med fraser och meningar. Eleven kan kommentera innehåll, detaljer och formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven uttrycka sig enkelt, tydligt och sammanhängande med fraser och meningar. Eleven kan dessutom använda sig av flera språkliga strategier. Eleven kan göra enkla förbättringar av den egna framställningen. Eleven kan i någon mån anpassa framställningen till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: