Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik bråk och decimaltal

Skapad 2016-10-06 13:51 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 5 Matematik
bråk och decimaltal

Innehåll

Vi kommer att arbeta med: Kunna läsa och skriva tal i bråkform.

                                          Kunna läsa och skriva tal i decimalform

                                          Kunna läsa av decimaltal på en tallinje

                                          Veta hur några vanliga bråktal  skrivs i decimalform

                                          

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik bråk och decimaltal

Bråk och decimaltal

På väg
Tillräckligt
Utvecklande
Väl utvecklande
Bråk
Vad är ett bråk Kunna räkna med bråk
 • Ma  4-6
Du har baskunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett mycket bra sätt i situationer som du känner till.
Samband mellan bråkform och decimalform
 • Ma  4-6
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och matematiska uttryck på ett ganska bra sätt Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och matematiska uttryck på ett bra sätt Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och matematiska uttryck på ett mycket bra sätt Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
decimaltal
Att räkna med decimaltal
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matte problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar för att lösa problemet
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matte problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemet
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matte problem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemet
problemlösning
att skriftligt kunna förklara hur man löst en problemlösningsuppgift
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problem
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problem
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problem
muntligt förklara hur man löst en uppgift
att i mindre grupp muntligt diskutera hur man löst en matematik uppgift/problemlösningsuppgift
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: