Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 3

Skapad 2016-10-06 14:22 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten,klockan,volym, längd, förstoring och förminskning.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Så här kommer vi att arbeta

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar               
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha matteprat: Hur tänker du?

Bedömning

Detta kommer vi att bedöma. Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matris

Subtraktion
Du kan minska med ental tex 12-8.
Du kan minska med tiotal och ental tex 40-25.
Du kan minska från hela hundratal tex 100-72.
Tal
Du ska förstå hur många 1000 är.
Du förstår hur tal är uppbyggda.
Du kan talsortera hundratal, tiotal och ental.
Du kan säga vilket tal som kommer före och efter.
Du kan jämföra tal.
Addition
Du kan lägga till ental tex 9+4 och 59+4.
Du kan lägga ihop tal med tiotal och ental tex 38+45.
Du kan lägga ihop tal med hundratal och tiotal, tex 420+230.
Du kan lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental tex 213+132.
Multiplikation och division
Du kan treans och fyrans tabeller.
Du förstår att man kan byta plats på talen i en multiplikation.
Du vet hur man delar lika.
Du kan dela med tre eller fyra.
De fyra räknesätten
Du kan välja vilket räknesätt som passar för att lösa en uppgift.
Du kan räkna med de fyra räknesätt.
Du kan skriva egna textuppgifter.
Klockan
Kan hel och halvtimmar både analogt och digitalt.
Kan kvartar både analogt och digitalt.
Kan 10 i, 10 över och liknande både analogt och digitalt.
Du kan räkna ut vad klockan är en timme tidigare och en timme senare.
Volym
Kan mäta med deciliter och liter.
kan uppskatta deciliter och liter.
Kan jämföra deciliter och liter.
Du kan omvandla från dl till l.
Längd
Kan mäta med meter, decimeter, centimeter och millimeter.
Du kan uppskatta längder.
Du kan jämföra längder.
Du kan räkna ut omkretsen på enkla figurer.
Förstoring/Förminskning
Du förstår vad som menas med naturlig storlek, förminskning och förstoring.
Du kan förstora och förminska enkla bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: