Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NH SO år 3 ht- 16

Skapad 2016-10-06 14:40 i Nyhemsskolan Halmstad
Historia, religion
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Under år 3 ht-16 arbetar vi med följande arbetsområden: * Nordisk mytologi - Asagudarna. * Övergripande symboler och berättelser om kristendom, islam och judendom.

Innehåll

Du kommer att få kunskap om:

 • Vilka gudar man trodde på under forntiden.

 • Vilka spår av fornnordisk religion, som vi kan se i dagens samhälle.

 • Symboler inom kristendom, islam och judendom.

 • Betydelsefulla personer för de olika religionerna

 • Skillnader och likheter med de olika kontinenterna.

 • Betydelsefulla platser.

 

Kunskapen kommer du få genom att:

 • Läsa texter och böcker inom ämnet.
 • se på filmer från SLI.
 • lyssna på högläsning.
 • skriva enklare faktatexter.
 • reflektera, diskutera och samarbeta i grupp.
 • söka fakta i böcker och på internet.

 

Detta ska du kunna efter avslutat arbete:

 • I stora drag återberätta den nordiska mytologins skapelseberättelse.
 • Känna till namn och egenskaper om de största gudarna.
 • Skriva enkla faktameningar.
 • Nämna några viktiga symboler och viktiga personer i de olika religionerna.
 • Delta aktivt i diskussioner, genomgångar och grupparbeten.

Kopplingar till läroplanen:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: