Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - At05 och At06

Skapad 2016-10-06 15:40 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Bild
LPP:n beskriver arbetet i bild ht-16 och vt-17.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Jag använder mig utav skolverkets bedömningsstöd samt kartläggnings materialet tummen upp.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

- Använda olika tekniker

- Använda olika verktyg och material.

- Kombinera olika bildelement.

 

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker, samt verktyg och tekniker.

- Skapa bilder med digitala verktyg genom fotografering.

- Skapa film med digitala verktyg.

- Bildredigering med digitala verktyg (foto och film)

 

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

- Framställa berättande bilder.

- Framställa informativa bilder.

- Framställa instruerande bilder.

 

Analysera historiska och samtida bilder.

- Återanvända samtida bilder

- Återanvända historiska bilder

- Bearbeta andra uppgifter och inspirationsmaterial.

- Genomföra bildanalyser av egan bilder.

- Genomföra bildanalyser av andras bilder.

 

Undervisning och arbetsformer

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material:

Olika tekniker, du får utveckla dina kunskaper kring olika tekniker. Vi kommer bland annat arbeta med teckning, akvarell, gips, lera, oljepastell, vattenfärger, tubfärger och kol.

Olika verktyg och material, du får i undervisningen testa på att skapa med olika sorters material. Vi anväder bland annat tidningar, klister, linjal, passare, stopf, pensel, tidningar, tyg osv. 

Du kommer att kombinera olika bildelement genom att bygga olika collage med hjälp utav tidningsutklipp. 

Du får möjlighet att skapa bilder med digitala verktyg. Vi kommer att arbeta med fotografering och filmning samt redigering på ipad.

 

Framställa olika typer utav bilder:

Du kommer under läsåret att få framställa och analysera berättande bilder, informativa bilder och instruerande bilder.

 

Utveckla ideér:

I arbetet med att utveckl ideér kommer du att återanvända samtida bilder och historiska bilder. Du kommer även att bearbeta andra uppgifter och inspirationsmaterial. 

 

Föra resonemang:

Genomföra bildanalyser av egan bilder.

Genomföra bildanalyser av andras bilder. 

 

Matriser

Bl
Bild - At05

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
2
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
3
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
4
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: