Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva Avstämning C "Nya språket lyfter"

Skapad 2016-10-06 15:52 i Uddaredskolan Lerum
Utvidgad bedömning VT 15
Grundskola 1 – 3 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Matriser

Sv
I matrisen nedan finns din bedömning i svenska läsa och skriva

Läsa

C:1
Jag läser för att uppleva och lära
Jag reflekterar över det jag läser.
Jag visar att jag förstår genom att ställa och besvara frågor, delta aktivt i samtal.
Jag kan dra slutsatser och sammanfattar det jag läst. Sammy Sammanfattare.
Jag kan förutspå vad som kommer att hända. Sia Spåkvinna.
Jag läser med mer flyt.
C:2
Jag läser ofta och regelbundet både korta och längre texter av olika slag
Jag kan läsa och förstå enkla kapitelböcker, faktatexter och instruktioner.
Jag kan läsa de flesta ord direkt och ljudar när jag behöver.
Jag kan göra textkopplingar: text-till-jag, text-till-text och text-till-världen.
C:3
Jag läser med flyt och förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag samtalar om och diskuterar berättelser och faktatexter. Jag kan återberätta det jag läst.
Jag förstår och tolkar en text med hjälp av tidigare erfarenheter och bilder. Jag kan läsa "mellan raderna".
Jag rättar mig själv vid läsning så att jag förstår sammanhanget.
Jag förstår att faktatexter och berättelser är uppbyggda på olika sätt.
Jag läser med flyt.

Skriva

C:1
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Jag skriver lite längre texter för hand eller på dator, så att andra kan läsa och förstå.
Jag kan skriva en text med tydlig handling med inledning, händelseförlopp och avslutning.
C:2
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan stava vanliga ord och vet att det finns olika regler för stavning.
Jag prövar att använda olika regler för stavning.
Jag frågar kamrater eller lärare om hur ord stavas.
Jag rättar ord i mina texter på eget initiativ, eller efter respons från lärare och kamrater.
Jag kan alfabetiskt ordning.
C:3
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag använder mig av det jag redan vet eller vill veta när jag skriver.
Jag söker och hämtar information från t ex. internet eller faktabok.
Jag skriver en sammanhängande text så att innehållet blir tydligt.
Jag skriver texter utifrån mig själv eller hur andra kan uppleva det.
C:4
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
Jag planerar och organiserar min text t ex. med hjälp av tankekarta.
Jag skriver en text med tydlig inledning, huvudinnehåll och avslutning.
Jag använder stor bokstav, punkt och frågetecken i mina texter.
Jag ändrar texten efter att ha läst igenom den själv.
Jag beabetar och ändrar texten efter andras råd.
Avstämning C
Du kan läsa flytande. Du känner lätt igen hela ord och förstår det du läser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: