Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cosmosina

Skapad 2016-10-06 16:30 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grupparbete med uppdrag om planeten Cosmosina, Universum, dag och natt m m
Grundskola 5 Teknik Fysik Svenska
Under kommande period kommer du att få lära dig om himlakropparnas rörelser och hur vi på jorden påverkas av det som händer i rymden. Du kommer också att få lära dig om historiska rymdupptäckter. Du kommer samtidigt arbeta med beskrivande och förklarande texter samt informationssökning i olika källor. Avslutningsvis ska du tillsammans med dina kamrater konstruera och bygga en modell av en rymdfarkost.

Innehåll

Cosmosina

Syfte:

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Ämne: NO/FYSIK/ASTRONOMI/TK/SVENSKA

Arbetsområde:

Under den här perioden kommer ni att att arbeta i grupper, ni kommer få olika uppdrag som ska redovisas till Rådet på bestämda tider och datum.. Ni kommer få veta hur de olika himlakropparna rör sig i förhållande till varandra, hur dag/natt, månader och år kan förklaras. Vi kommer också arbeta med olika upptäckter och uppfinningar inom astronomin samt hur olika kulturer i historien förklarat astronomiska fenomen.

Konkreta mål:

Du ska kunna

- förklara hur de olika himlakropparna rör sig i förhållande till varandra. 

- förklara hur dag och natt och olika årstider uppkommer. 

- ge exempel på några upptäckter inom astronomin och beskriva hur de påverkat oss. Du ska också

- ge något exempel på hur man tidigare i historien förklarat astronomiska fenomen.

- förstå och använda dig av begreppen Big  Bang, galax, himlakropp, gravitation, vakum, planet, stjärna, komet, asteroid och meteor.

- skriva beskrivande och förklarande faktatexter ( se vidare på planering om beskrivande texter) med dess typiska språkliga drag.

- kunna planera och konstruera en modell av en rymdfarkost , både ritning och fysisk modell.

Undervisning:

Ni kommer att vara indelade i grupper och inledningsvis är ni utomjordingar på en helt annan planet i en annan galax. Planeten heter "Cosmosina".  Ni kommer sedan få olika uppdrag som alla ska redovisas i en projektbok som lämnas in till Rådet på exakta datum och tider. Vi kommer titta på filmer, läsa böcker och jag kommer att berätta om rymden. Du kommer att få delta i undersökningar, skriva faktatexter och leta fakta på egen hand. Avslutningsvis ska ni konstruera och bygga raketer som ska ta er till Cosmosina.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom att lyssna till dina resonemang, ta del av dina faktatexter, modeller och genom ett avslutande "test".

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: