Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utedagar förskoleklass utflykter

Skapad 2016-10-06 16:43 i Danmarks skola Uppsala
Målbeskrivning för veckans utflykter.
Grundskola F – 1 SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3) Matematik
Vi går på utflykt en gång varje vecka i förskoleklassen. På utflykterna undersöker vi vår närmiljö samt djur och natur runt omkring oss. Eleverna får även uppdrag av oss pedagoger.

Innehåll

I förskoleklassen går vi på utflykt en gång varje vecka. Utflykternas mål varierar och vi rör oss både i naturen och i stadsmiljö. Vi vill med utflykterna skapa oss en gemensam blid av vårt samhälle och utveckla elevernas respekt för djur och natur. Genom att gå på utflykt övar vi på att följa instruktioner, röra oss i trafiken samt att ha ett undersökande och utforskande förhållningssätt till vår omgivning. Vi vill även på ett praktiskt sätt lära oss om allemansrätten och respekten för djur och natur på våra utflykter.  

Ibland under utflykterna får eleverna olika uppdrag av oss pedagoger. Vi fokuserar då särskilt på matematik och svenska, men vi arbetar ofta ämnesintegrerat under dessa arbetspass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: