Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp: religion år 4 2016

Skapad 2016-10-06 17:18 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
En lokal pedagogisk planering i religion för år 4 2016.
Grundskola 4 Religionskunskap

Innehåll

1. Mål i religion

Vilket innebär:
Att jag vet vad religion är för något.
Att jag förstår vad livsåskådning betyder.
Att jag förstår hur en religion påverkar människornas sätt att leva.
Att jag ges möjlighet att utveckla min förståelse och respekt för att människor kan tillhöra olika religioner.
Att jag vet vilka de fem världsreligionerna är.
Att jag vet vad Kristendom är.
Att jag kan Kristendomens heliga rum och heliga platser.
Att jag kan berätta om Kristendomens högtider.

Att jag kan delta i diskussioner om vardagliga moraliska frågor

För att nå dessa mål kommer vi att:
Läsa och skriva faktatexter.
Söka information från datorer och böcker.
Använda oss av estetiska moment t.ex. bild.
Se på film.
Få undervisning om gamla testamentet.

Prata om rätt och fel, hur vi är mot varandra, vad det betyder att "göra gott".

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven känner till de fem största religionerna.
Att eleven kan berätta om Kristendomen och dess heliga rum, platser, skrifter och högtider.
Att eleven visar förståelse över hur religioner hur dessa livsåskådningar påverkar människor.
Att eleven kan fördjupa och utveckla sina tankar och funderingar om livsåskådning.

Att eleven deltar i diskussioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: