Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4/Magic 4

Skapad 2016-10-06 18:16 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Planering i engelska för år 4. Läsa, tala, skriva och lyssna tränas bl.a. med läromedlet Magic 4
Grundskola 4 Engelska
Learn English and have fun!

Innehåll

Planering för arbetsområde....

Årskurs 4 kommer under årskurs 4 att träna på att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska. Vi kommer att läsa och lyssna på olika slags texter. Vi använder oss av och utgår från boken Magic!4 och kommer också att lyssna på sagor och sånger på engelska. Vi ska också skriva korta texter om oss själva, våra familjer och våra intressen.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet


I arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla

 • din förmåga att lyssna på engelska och förstå vad som har blivit sagt (exempelvis lärarens instruktioner).
 • din förmåga att skriva på engelska så att läsaren kan förstå dig (exempelvis ett vykort eller en beskrivning.)
 • din förmåga att prata engelska så att andra förstår dig (exempelvis presentera något för mig, en kompis eller gruppen).
 • din förmåga att läsa engelska (exempelvis texter i Magic! eller kortare böcker som bilderböcker).

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionstid men också i form av läxförhör av ord och meningar eller korta inlämningsuppgifter. Jag bedömer din förmåga att uttrycka dig i skriftlig och talad form, exempelvis genom att skriva kortare texter och berätta om dig själv och dina intressen. Jag tittar också på hur du kan lyssna på en text och följa instruktioner därefter.

Undervisning

För att nå de olika målen kommer vi bl.a. att;

 • läsa olika slags texter, både från Magic och enklare skönlitteratur.
 • läsa olika dialoger och framföra dem i halvklass.
 • tala och samtala i par, smågrupper och i helklass.
 • skriva egna texter, spela spel, leka lekar och träna på att översätta texter själv.
 • titta och lyssna på sagor och sånger.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: