Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Lambda åk 1

Skapad 2016-10-07 08:06 i Gläntanskolan Helsingborg
Pedagogisk planering i svenska för årskurs 1.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Svenska Lambda åk 1

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

Under år 1 ska du lära dig att känna igen bokstäverna. Du ska veta hur de låter och hur du formar dem. Du ska även lära dig att sätta ihop bokstäverna till ord och sedan kunna koppla ihop orden till meningar.

Du ska lära dig att läsa och skriva enkla texter.

Du ska även öva dig på att lyssna och tala i olika situationer.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • tala så att andra förstår
 • samtala
 • läsa och förstå
 • skriva så att andra förstår
 • söka information

 

Kunskapskrav för åk 3

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • tala så att andra förstår
 • samtala
 • läsa och förstå
 • skriva så att andra förstår
 • söka information

Se bedömningsmatris nedan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: