Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter ht-16

Skapad 2016-10-07 10:08 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Innehåll

Förmågor:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar och
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser, och
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värderar deras relevans och trovärdighet.

Konkretiserade mål:

 • resonera om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra,
 • beskriva olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation,
 • erhålla kunskaper om demokratiska värden och processer,
 • resonera om demokratiska rättigheter och skyldigheter,
 • resonera om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande och
 • redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse, och
 • värdera källor kritiskt

Upplägg:

Du kommer att få:

 • läsa och arbeta med material under lektionerna,
 • delta vid diskussioner,
 • delta i ett grupparbete där du får resonera om mänskliga rättigheter och om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra,
 • hålla ett tal om demokratiska rättigheter och skyldigheter och om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Slutuppgift:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och förmågor:

 • vid våra diskussioner och genomgångar,
 • i grupparbetet och
 • i arbetet med ditt tal.

Bedömning:

Du kommer att bedömas på:

 • dina kunskaper om om demokrati och mänskliga rättigheter,
 • din förmåga att beskriva hur individer och samhällen påverkar varandra,
 • din förmåga att resonera om demokratiska rättigheter och skyldigheter, 
 • din förmåga att resonera om demokratins för- och nackdelar, och
 • din förmåga att värdera källor kritiskt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: