Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt ht-16

Skapad 2016-10-07 10:12 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Innehåll

Förmågor:

 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Konkretiserade mål:

 • tillgodogöra dig kunskaper om det svenska rättssystemet,
 • visa sambanden mellan rättssystemets olika delar hänger ihop,
 • visa samband mellan det svenska rättssystemet och delar av det svenska politiska systemet,
 • använda begrepp och modeller på ett korrekt sätt.

Upplägg:

Du kommer att få:
 • läsa och arbeta med frågor i din digitala lärobok,
 • lyssna och anteckna vid genomgångar,
 • delta vid diskussioner,
 • arbeta med en mindre skriftlig uppgift.

Slutuppgift:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och förmågor:
 • vid våra diskussioner och genomgångar,
 • när du svarar på frågorna,
 • vid arbetet med en mindre skriftlig inlämning.

Bedömning:

Du kommer att bedömas på:
 • dina kunskaper om det svenska rättssystemet,
 • din förmåga att se sambanden mellan rättssystemets olika delar,
 • din förmåga att se sambanden mellan rättssystemet och delar av Sveriges politiska system,
 • din förmåga att använda begrepp och modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: