Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 6 A kapitel 2

Skapad 2016-10-07 10:12 i Regnbågsskolan Gullspång
Du ska under 4 veckor arbeta med andra kapitlet i Eldorado. Det kommer att handla om primtal, sammansatta tal, räknemetoder för multiplikation och division och negativa tal.
Grundskola 6 Matematik
Du ska under 4 veckor arbeta med andra kapitlet i Eldorado. Det kommer att handla om primtal, sammansatta tal, räknemetoder för multiplikation och division och negativa tal.

Innehåll

Avsnitt 1

Mål för detta kapitlet:

Du ska kunna:

Mål för området Primtal och sammansatta tal

 • definiera ett primtal som ett naturligt tal som är större än 1 och som bara är delbart med sig självt.
 • avgöra om ett tal är ett primtal eller ett sammansatt tal.
 • ge exempel på några primtal.
 • dela upp sammansatta tal i primfaktorer genom att ex rita faktorträd.
 • använda delbarhetsregler för talen 2,3,4 och 5.

 

Mål för området Räknemetoder multiplikation och division

 • multiplicera med tvåsiffrig faktor i uppställning.
 • behärska kort och lång division, både vid decimaltal och när divisionen inte går jämt ut.
 • avgöra decimaltalets placering vid multiplikation och division.
 • förklara om produkten respektive kvoten blir större eller mindre än t ex talet 8 om det talet multipliceras respektive divideras med ett tal som är > respektive < 1.
 • huvudräkning vid multiplikation och division. 
 • överslagsräkning  vid multiplikation och division. 
 • välja passande räknemetoder  vid multiplikation och division. 
 • beräkna kostnader i köp situationer  med t ex kilopriser.
 • beräkna t ex kilopris, literpris och meterpris

 

.Mål för området Negativa tal

 • läsa av och markera negativa tal på tallinjen.
 • ange motsatta tal, t ex talet -4 som det motsatta talet till talet 4.
 • storleks ordna tal där negativa tal ingår.
 • förklara t ex -10 grader Celsius är kallare än -5 grader Celsius
 • beräkna addition med negativa tal, t ex 5 + ( -2 ) =3 och 5 + ( -8 ) =  -3

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska under denna 4veckorsperiod arbeta både enskilt och i grupper. Att vi väljer grupper ibland beror på att tanken är att ni  ska föra diskussioner kring de matematiskaproblem ni får.

Ni ska ta ansvar för  att målet för veckan är uppfyllt och behöver du extra hjälp finns studiestuga och jag.

Målen för de olika veckorna:

v. 40    uppgift: 29      Primtal, sammansatta tal, delbarhet och uppställning multiplikation.

v. 41    uppgift: 47      Uppställning multiplikation och division.

v. 42    uppgift: 78      Räkna med priser, överslagsräkning multiplikation och division.

v 43.    uppgift: 135    Räkneknep och negativa tal.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Eldorado 6 A kapitel 2

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Definition av primtal
Du ska kunna förklara för läraren eller en kompis vad ett primtal är.
Primtal eller sammansatt tal
* Du ska kunna avgöra om ett tal är ett primtal eller ett sammansatt tal. Läraren visar olika tal och du talar om, om det är primtal eller sammansatta tal.
Dela upp tal i primfaktorer
Läraren skriver t ex 12=2*2*__ Du ska tala om vilken primfaktor som saknas.
Delbarhet
Läraren visar olika tal och frågar om det är delbart med 2, 3, 4 respektive 5. Du svarar ja eller nej.

Räknemetoder multiplikation och division.

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Uppställning med tvåsiffriga faktorer
Läraren skriver tal och med multiplikation och du visar din uträkning.
Huvudräkning med multiplikation med 10, 100 och 1000
Läraren skriver multiplikations tal med 10, 100 och 1000. Du visar svaret.
Huvudräkning med division med 10, 100 och 1000
Läraren skriver divisions tal med 10, 100 och 1000. Du visar svaret.
Kort division, decimaler. Kort division som inte går jämt ut och lång division.
Läraren skriver tal som du ska kunna räkna ut och även visa dina uträkningar och förklarar hur du tänkt.
Räkna med priser och jämförpriser
Skriva enkla kilopriser, t ex 24 kr/kg fråga vad kostanden blir för t ex 2 kg, 1,4 kg och 0,8 kg. Du visar svaret och din uträkning. Om 3 kg kostar 15 kr, vilket är kilopriset? Du visar svaret och din uträkning.
Överslagsräkning och avrundning
Läraren skriver t ex 3*198 kr och frågar om 500 kr räcker, du svarar ja eller nej och motiverar ditt svar.

Negativatal

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Tolka och visa negativa tal på tallinjen
Läraren ritar en tallinje med negativa tal. Du ska kunna tala om vilka punkter läraren pekar på.
Jämföra och storleksordna positiva och negativa tal
Läraren skriver olika tal på tavlan som du ska kunna storleks ordna.
Beräkna temeraturskillnader.
Du ska kunna läsa problemlösningar där temperaturskillander finns med.

Förmågorna

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Följa med vid genomgångar
Dra slutsatser
Motivera sina lösningar och tolka andras
föra och följa matematiska resonemang
Reflektera över rimligheten
Se och förstå sambanden
Se och utnyttja mönseter- generalisera
Dokumentera
Reflektera över sit eget lärande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: