Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film och TV - SVA

Skapad 2016-10-07 11:14 i Söderskolan Falkenberg
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med film, reality-tv och tv-serier. Vi tittar på den dramaturgiska modellen och analyserar filmer utifrån den.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med film, reality-tv och tv-serier. Vi tittar på den dramaturgiska modellen och analyserar filmer utifrån den.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

 • Din förmåga att diskutera och analysera filmer
 • Din förmåga att formulera dig i tal och skrift
 • Din förmåga att anpassa ditt skriftspråk utifrån uppgiften

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att kunna sammanfatta en kortfilm
 • Din förmåga att kunna analysera en kortfilm utifrån den dramaturgiska modellen
 • Din förmåga att kunna föra ett resonemang kring syftet med filmen - vad vill upphovsmannen berätta

Hur ska bedömningen ske?

 • Genom att du ser en kortfilm och sedan sammanfattar den
 • Genom att du analyserar kortfilmen utifrån den dramaturgiska modellen
 • Genom att du kan föra ett resonemang kring syftet med filmen - vad vill upphovsmannen berätta

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar och diskussioner
 • Genomgång av den dramaturgiska modellen
 • Analysera och diskutera kortfilmen "Så gott han kan" (EPA)
 • Analysera och diskutera kortfilmen "Hoppet" (EPA)
 • Analysera och diskutera ett reality-program

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: