Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - Respekt

Skapad 2016-10-07 11:15 i Almbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar under temat närmiljö i Grön Flagg
Förskola
Den här planeringen är kopplad till vår handlingsplan i Grön Flagg.

Innehåll

Mål och målkriterier för projektet

Att barn och vuxna respekterar och hjälper varandra samt att barnen ska utveckla empati och känna ansvar för material och allt levande omkring sig.

.

Metoder och arbetssätt

Vi är närvarande pedagoger som lyssnar och tar tillvara på barnens intressen och idéer. Eftersom utvecklingsområdet sträcker sig från de minsta barnen till det största så kommer det att ske i många olika former och anpassas efter barnens ålder och mognad. Vi kommer bland annat att jobba med samarbetsövningar i olika former där de får hjälpa varandra, lyssna och diskutera sinsemellan. Vi kommer att använda oss av I-pad, litteratur, våra och barnens erfarenheter och kunskaper.  

 

Lärande miljö/pedagogisk miljö

Vi kommer att arbeta både utomhus och inomhus. Den pedagogiska miljön byggs upp och anpassas efter barnens tankar, idéer och intressen. Miljön, både ute och inne, skapas och omskapas efter behov.

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: