Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 4-5, Vind och vatten

Skapad 2016-10-07 12:28 i Bodaskolan Älvkarleby
Energi i vind och vatten
Grundskola 4 – 5 Teknik
Energi i vatten och vind

Innehåll

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:
Gjort en enkel vindsnurra och förstå hur den fungerar.
Kunna beskriva hur ett vindkraftverk/vattenkraftverk fungerar utifrån en bild.

Förankring i kursplanens syfte

Innehåll

Arbetsområdet innehåller bla detta ur det centrala innehållet:

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Arbetssätt/Undervisning

Textläsning
Diskussioner
Film
Genomförande och dokumentation av uppgifter/experiment

Bedömning

Hur du genomför och dokumenterar dina experiment.
Hur du deltar i diskussioner.
Hur du tillverkar en vindsnurra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik år 4-5, Vind och vatten

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Konstruktion Bygga en vindsnurra
Du kan bygga enkla tekniska saker. Du kan med stöd förbättra arbetet.
Du kan bygga enkla tekniska saker och kommer med egna förslag på förbättringar.
Du kan bygga enkla tekniska saker och förbättrar på egen hand så att ditt arbete går framåt.
Ny aspekt
Diskussion
Du kan med stöd diskutera på ett enkelt sätt hur vindkraft fungerar.
Du kan med stöd diskutera på ett utvecklat sätt hur vindkraft fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur vindkraft fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: