Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht -17

Skapad 2016-10-07 12:51 i Parkskolan Ludvika
Höstterminens planering för åk 5.
Grundskola 5 Svenska
Under höstterminen 2017 kommer vi att fokusera på att skriva olika typer av texter. Vi kommer att diskutera och analysera vad som gör att en text håller god kvalité. Eleverna får arbeta med kamratrespons och bedöma både sina egna och andra texter. Vi kommer även att arbeta med att utveckla strategier för att förstå och tolka texter samt arbeta med läsgrupper.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? Varför just detta?

 • Vi ska träna på olika lässtrategier för att kunna ta till oss olika texter och förstå vad vi läser, samt öka vårt läsflyt.
 • Vi ska skriva faktatexter och instruerande texter utifrån texternas typiska språkliga drag. Vi använder oss av stöd i form av stödord och tankekarta.
 • Vi ska skriva egna berättande texter med inledning, handling (problem) och avslutning. Texterna ska innehålla en röd tråd och vi ska använda oss av stavningsregler och korrekt meningsbyggnad.
 • Vi ska skriva berättande texter där vi använder oss av gestaltande beskrivningar och beskriver personer och miljö.
 • Vi ska träna vår förmåga att ge feedback på varandras texter utifrån given mall. Vi ska även träna på att bedöma våra egna texter för att öka förståelsen kring vad som är en text med god kvalité.
 • Vi ska bearbeta våra texter så att de blir ännu bättre.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi kommer att läsa i grupper flera gånger i veckan.
 • Träna upp vår läsförståelse genom att hitta strategier för hur man sökläser och hittar svar i olika texter, synligggöra svar mellan raderna, på raderna och bortom raderna.
 • Analysera och diskutera olika texter.
 • Skriva texter tillsammans i helklass och enskilt.
 • Bedöma våra egna och andras texter.

Vad kommer att bedömas?

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 •  läsa olika typer av texter och svara på frågor i anslutning till texterna.
 •  formulera en faktatext utifrån egna stödord/tankekarta.
 •  strukturera upp och skriva en egen berättande text där handlingsförloppet klart framgår och du använder dig av skiljetecken.
 •  förbättra och bearbeta din egna text utifrån respons.

Hur får du visa vad du kan?

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att vara delaktig under lektionerna höstterminen 2017.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Matris i svenska

1
2
3
Procedurförmåga Lejon
Läsförståelse
Jag förstår oftast vad jag läser men behöver stöd för att plocka ut viktiga delar ur texten.
Jag förstår det jag läser och kan oftast svara på frågor i anslutning till texten.
Jag förstår det jag läser och kan svara på frågor i anslutning till texten.
Procedurförmåga Lejon
Skriva en faktatext
Jag kan med stöd av läraren skriva en enkel faktatext utifrån mina stödord.
Jag kan skriva en enkel faktatext utifrån mina stödord.
Jag kan skriva en detaljerad faktatext utifrån mina stödord.
Kommunikativ förmåga
Skriva en berättande text
Jag kan med stöd av läraren skriva en enkel berättande text med inledning, handling och slut.
Jag kan skriva en enkel berättande text med inledning, handling och slut.
Jag kan skriva en utförligare och mer detaljrik berättande text med inledning, handling och slut.
Kommunikativ förmåga
Gestaltande beskrivningar
Jag kan med stöd och påminnelse använda mig av gestaltande beskrivningar i mina texter.
Jag har några gestaltande beskrivningar med i mina texter och förstår varför mina texter blir bättre.
Jag använder alltid gestaltande beskrivningar i mina texter och har förståelse hur de lyfter min text.
Analytisk förmåga Lejonet
Bedöma sin egen och andra texter
Jag kan med stöd av lärare analysera och bedöma min egen och andras texter utifrån en given mall.
Jag kan analysera och bedöma min egen och andras texter utifrån en given mall.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: