Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic! 6, Unit 1 Making Friends

Skapad 2016-10-07 14:22 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 6 Engelska
We are using Magic! 6 this year. This unit is about friendship.

Innehåll

Utförande

Vi arbetar med texter, både muntligt och skriftligt. 

Vad tränar vi på?

Exempel på ord och begrepps betydelser i olika sammanhang: ex hälsningsfraser, avskedsfraser och umgängesfraser.

Grammatikavsnitten enligt följande:

have/ don't have

have got/ haven't got

presens tredje person, ex I love, she loves.

Hur vi arbetar

Vi lyssnar på och läser olika texter på engelska samt arbetar med uppgifter knutna till texterna. Vi arbetar med alla de böcker samt den digitala del som tillhör läromedlet. Classbook, workbook och word trainer.

Bedömning

 Avsnittet avslutas med ett test på hela Unit 1 i v 41.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: