Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal HT 16

Skapad 2016-10-07 15:09 i Ljungviksskolan Lerum
Matematik åk 6
Grundskola 6 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Undervisningen i matematik skall behandla följande centrala innehåll;

Undervisning

 • Genomgångar av olika metoder och strategier för att hantera tal.
 • Delta i samtal kring hur vårt talsystem är uppbyggt.
 • Ges möjlighet att träna på att föra matematiska resonemang om tal och positionssystemet.
 • Träna på att enskilt lösa rutinuppgifter.
 • Träna på att använda begrepp.
 • Lösa problem i grupp och diskutera lösningsstrategier.

Redovisning och Bedömning

Du kommer att redovisa dina kunskaper både skriftligt och muntligt, både enskilt och i grupp. bedömning sker enligt bedömningmatrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i Matematik åk 4- 6

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A

Problemlösning

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A
Förmåga att lösa problemen
Löser enkla problem i situationer jag känner igen mig i på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Löser enkla problem i situationer jag känner igen mig i på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i situationer jag känner igen mig i på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriver tillvägagångssätt
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Resonerande kring rimlighet
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Förmåga att se alternativa lösningsmetoder.
Jag bidrar också till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag ger också något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag ger också förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Metoder

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A
Välja och använda matematiska metoder Resultat på beräkningar och rutinuppgifter
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Anpassning av metoder. Resultat på beräkningar och rutinuppgifter
Jag gör en viss anpassning av mina metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Jag gör en relativt god anpassning av mina metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Jag gör en god anpassning av mina metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.

Kommunikation

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A
Samtala om och redogöra för tillvägagångssätt
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i ändamålsenligt sätt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: