Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Engelska år 4-5

Skapad 2016-10-07 15:34 i Arthur Engbergskolan Nordanstig
Grundskola F

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

๏ förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

๏ formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

๏ använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

๏ anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

๏ reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • Sånger, sagor och dikter.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • Muntliga och skriftliga presentationer.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar, meddelanden och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till.

Matriser

LPP Engelska år 4-5 Arthur Engbergskolan, Hassela

Når målen
Når över målen
Formulera och kommunicera
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förstå och tolka
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet .
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Språkliga strategier och anpassa språket
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Reflektera
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: