Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och algebra ht -16

Skapad 2016-10-08 10:56 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Inom matematiken används begreppet funktion när man vill beskriva ett samband mellan två variabler som är beroende av varandra. Exempel Om du köper äpplen så beror priset på hur mycket du köper, priset är en funktion av vikten.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig att beskriva, tolka och använda linjära funktioner med ord, grafer och formler.

Du får också möjlighet att utveckla din algebraiska förmåga.

Innehåll

Centrala begrepp i arbetsområdet är: funktion, variabel, graf, tabell, linjär funktion, proportionell, formel, värdetabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd, första kvadreringsregeln, andra kvadreringsregeln och konjugatregelen.

Genomförande

Vi kommer att arbeta med kapitel 2 i Matte Direkt 9. 
Vi kommer att ha genomgångar, göra gemensamma uppgifter, räkna på egen hand samt träna på att föra matematiska resonemang.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper under övningar och diskussioner, samt vid ett avslutande prov.

Elevinflytande

Vid arbetsområdets början har vi repeterat de kunskaper om funktioner och algebra som ni har sedan tidigare. Under arbetet kommer du att göra en diagnos och utifrån den får du möjlighet att arbeta vidare med uppgifter på lämplig nivå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Inget steg
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Kommunikation
Kvalité på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Uttrycker sig enkelt, med matematiskt språk och tankegången är möjlig att följa.
Uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett relevant och korrekt matematiskt språk.
Resonemang
Förmågan att föra resonemang samt kvalité på slutsatser och analyser.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: