Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matmatik år 3 - Addition med uppställning, Volym

Skapad 2016-10-08 12:09 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 3 Matematik
Under period två, v 38-41, arbetar vi med addition och volym.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Du ska utveckla din förmåga att välja och använda matmatiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.

 

Det här ska du lära dig.

Du ska kunna göra enkla uträkningar inom addition med hjälp av huvudräkning och skriftliga räknemetoder.

Du ska kunna mäta, jämföra och gissa volymer. du kan använda enheterna liter och deciliter på rätt sätt.

Så här kommer vi att arbeta.

Vi arbetar med gemensamma genomgångar och använder materialet, Mattesafari och Favoritmatematik. Vi gör praktiska uppgifter för att träna volym.

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Genom diagnoser i matteboken, samtal och praktiska tillämpningar bedömer jag vad du kan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: