Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar

Skapad 2016-10-09 10:22 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundämnet kol, kolets kretslopp, kolföreningar och dess användningsområden, fossila bränslen, den förstärkta växthuseffekten.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Det finns miljontals kolföreningar. Inom detta ämnesområde i kemi kommer du att få stifta närmare bekantskap med några av dem.

Innehåll

A.  MÅL OCH SYFTE

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

B.  OMRÅDESBESKRIVNING

       Här får du lära dig

 • i ord och bild beskriva hur kolatomens egenskaper gör den unik som byggsten i alla levande organismer
 • kolets kretslopp
 • om olika fossila bränslen
 • mer om den förstärkta växthuseffekten
 • resonera kring hur kolatomens egenskaper gör att den kan ge upphov till en mångfald av ämnen
 • använda kemiska modeller för att förklara hur olika ämnesgrupper är sammansatta
 • om några organiska ämnesgruppers förekomst och hur de används i vår vardag i samhället
 • historiska och nutida händelser inom kemiområdet som påverkat miljö, samhälle och våra levnadsvillkor
 • systematiska undersökningar och utvärdering av dem
 • använda ett källkritiskt förhållningssätt för att fatta goda beslut i vardagsfrågor som rör kemi

C.  VISA LÄRANDE

 •  I samband med laborationer, övningar, diskussioner, läxförhör samt vid prov har du möjlighet att visa ditt lärande.
 •  Läxor lämnas digitalt senast torsdag i varje vecka.
 •  Provet omfattar kap. 9 "Kol och kolföreningar", anteckningar samt laborationer och övningar.  

D.  Läxor och prov

      Vecka 40 Läxa kap. 9.1 med tillhörande frågor

      Vecka 41 Läxa kap. 9.2 med tillhörande frågor

      Vecka 42 Läxa kap. 9.3 och 9.4 med tillhörande frågor

      Vecka 43 Läxa kap. 9.5 och 9.6 med tillhörande frågor

      Vecka 45 Läxa kap. 9.7 med tillhörande frågor

      Vecka 46 Prov fredag 18/11

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: