Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Maasai People (writing)

Skapad 2016-10-09 12:01 i Särö skola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi ser filmen Pay it forward och skriver därefter en resonerande text om att skapa en bättre värld. Vi arbetar med grammatiska moment efter individuella behov.
Grundskola 8 – 9 Engelska
The Maasai people (writing) You will write an essay about your life as a member of the Maasai people. The essay shall include things such as your name, information about the members of your family, your daily life, the traditions of your people and your hopes for the future.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

 • I en uppsats visar du att du kan skriva en text med sammanhang och anpassat till syfte, mottagare och situation.
 

Undervisning

 • Vi arbetar med texter, filmer och föreläsningar om folkslaget massajerna.
 • Vi specialiserar oss på att förklara ord som har med deras levnadssätt och historia att göra
Vi arbetar med att skriva en uppsats utifrån ett givet ämne.
 

Bedömnng

 • Din förmåga att skriva en text utifrån ett givet ämne. Din förmåga att skriva med sammanhang, variation, tydlighet och språklig korrekthet.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Kommunicera i skrift

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Syfte och anpassning till mottagare
Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Din text är anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte.
Innehåll och språk
Du kan formulera dig enkelt med viss variation. Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt med korta meningar. Du har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt eller utvecklar dina uppslag med något exempel.
Du kan uttrycka dig med variation och visst flyt. Du varierar delvis meningar, ord och fraser. Du skriver med både långa och korta meningar. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett relativt tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du kan uttrycka dig med god variation och bra flyt genom att; Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver längre och mer avancerade meningar. Du använder bindeord sk. "linkers" för att skapa variation och flyt och sammanhang. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och nyanserat sätt så att den som läser lätt förstår och skapar bilder.
Tydlighet
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel. Du gör endast några grammatiska fel och hanterar för det mesta verb i olika tempus (tidsformer) Du behärskar vanliga uttryck med preposition. (Ex mad at, happy for, thinking about)
Du använder ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Du behärskar även mer avancerad grammatik ex. olika verbböjningar samt idiomatiska uttryck. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
Textens uppbyggnad
Det finns ett försök att inleda och avsluta texten, t ex genom att skriva "I'm going to write about.,," Det finns ansats till styckeindelning men ej helt genomtänkt.
Det finns en inledning och en avslutning. Mittdelen av texten är indelad i stycken med viss tanke.
Det finns en genomtänkt struktur. Inledningen är stilfull, mittdelen är indelad i genomtänkta stycken och det finns en tydlig avslutning.
Bearbeta
Du bearbetar språket med viss vägledning så att resultatet förbättras.
Du bearbetar innehåll och språk i stort sett självständigt och tillsammans med kamrater, så att resultatet förbättras.
Du bearbetar medvetet och självständigt ditt språk för att förbättra och utveckla innehåll och struktur. Du diskuterar språk och texter med kamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: