Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen åk 4

Skapad 2016-10-09 12:29 i Gläntanskolan Helsingborg
Pedagogisk planering i ämnet Biologi
Grundskola 4 Biologi
I det här arbetsområdet får du lära dig om skogen och de växter och djur som lever där. Du lär dig om varför skogen är så viktig för oss samt om vad som kan hota den.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga

●att samtala om och diskutera frågor som rör skogen.

●att genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.

●att kunna artbestämma träd, fåglar och djur.

●att söka information, läsa och skriva texter.

● att använda biologiska begrepp.

Konkritiserade mål

Under perioden kommer vi att lära oss om vad som menas med en skog, vilka växter och djur som finns där samt hur människan nyttjar skogen både som ekonomisk resurs samt rekreation.

Målet med undervisningen är att du ska:

 • känna till olika skogstyper och var de finns.

 • känna till trädets olika delar och funktion.
 • Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.

 • Känna till namnen, och kunna gruppera några träd, växter och djur.

 • Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.

 • Känna till några rovdjur och bytesdjur.

 • Veta hur människan använder och påverkar skogen.

 • Kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

 • Kunna förstå och använda dig av aktuella begrepp inom området: (allemansrätt, blandskog, bytes-och rovdjur, nedbrytning, näringskedja och årsring)

 • Göra enkla fältstudier i närområdet.

Undervisning

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att muntligt kunna delta i diskussioner som gäller natur och ekologisk hållbarhet inom arbetsområdet. (Hur du diskuterar/resonerar)

 • Du kan ställa frågor och lyssna på andra. (Nyfikenhet, lyhördhet)

 • Du har baskunskaper om arbetsområdet. ( Vad är en skog, vad lever i en skog och vad använder människorna skogen till)

 • Du förstår några begrepp inom arbetsområdet. ( ex: allemansrätt, näringskedja, nedbrytare)

 • Du kan ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i biologi. (näringskedjan, rovdjur-bytesdjur)

 • Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. (från skog till papper eller virke, allemansrätten)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: