Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Svenska år 2

Skapad 2016-10-09 12:53 i Borrby skola Simrishamn
Lpp med instruktioner, läsa med flyt, läsa faktatexter, berätta i rätt ordningsföljd
Grundskola 2

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • läsa med flyt och förstå det du läser .(Utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, och texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär)
 • kunna läsa enkla instruktioner. ( Kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår)
 • kunna skriva enkla instruktioner. ( Kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår)
 • kunna skriva enkla faktatexter. ( Kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår)
 • kunna skriva berättelser med början, mitten och slut .(Kunna skriva berättande texter med tydlig handling)
 • känna till och kan använda dig av vokalerna (genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang)
 • kunna ge en enkel instruktion muntligt. (Kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår )
 • kunna berätta om en vardaglig händelse i rätt ordningsföljd (kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner)

Det här ska vi göra:

 • läsa, lyssna på och prata om skönlitterära texter läsa.
 • läsa, lyssna på och prata om faktatexter. arbeta med kompisböckerna 
 • använda oss av olika läsförståelsestrategier.
 • öva på texter som vi läser för varandra med flyt och inlevelse
 • skriva texter för hand och på datorn.
 • skriva till bilder i rätt ordningsföljd
 • jobba med enkel grammatik

Detta ska bedömas

Din förmåga att:

 • läsa, skriva och förstå faktatexter
 • läsa, skriva och förstå skönlitterära texter
 • skriva läsligt för hand och forma de små bokstäverna på rätt sätt
 • skriva meningar med rätt skiljetecken 
 • kunna vokalerna

Så här går bedömningen till

Vi lyssnar, samtalar och tittar kontinuerligt på det du gör.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: